Polygonové modely

Koncepční modely, modely pro vizualizace, organické tvary

Polygonové modely byly donedávna téměř výhradně používány v 3D grafice nebo herním a filmovém průmyslu. Poslední dobou zažívají poměrně razantní vstup i do průmyslových oborů. Velký vliv na to má rozmach 3D tisku a vizualizací.

Tyto modely mají oproti „standardním“ konstrukčním CAD modelům hned několik výhod. Tou nejmarkantnější je poměrně rychlá tvorba modelu a zároveň možnost zachycení poměrně složitých tvarů. Dalšími výhodami může být jednodušší texturování, možnosti deformací a animací modelů.


V tomto oboru Vám rád pomohu vypracovat:

       tvorba modelu dle zadání (fotografie, skica, dokumentace, 3D sken…)
       úpravy modelů - například stl souborů pro 3D tisk
       texturování - aplikace materiálu a povrchu
       animace
       tvorba prostředí nebo krajiny pro vizualizace


Při práci na polygonových modelech využívám hlavně programy Blender a Substance Painter.