Rex-Stream

Rozpracovaná studie lehké tříkolky inspirované projektem Rex-Stream

V tomto případě se jedná o částečně interní projekt inspirovaný jedním otevřeným projektem.

Cílem je vytvoření 3D modelu pro vizualizace vozidla Rex-Stream.

Pro nedostatek podkladů zatím bohužel projekt stojí u hrubé definice package a dále se zatím nepokračuje.

To mi přišlo škoda, a tak jsem si dovolil v mezičase na již hotovém navrhnout vlastní tvarovou vizi daného vozidla.

Více o původním projektu je možné zjistit zde: Rex-Stream