Historická přezka

Modelování základního tvaru přezky dle dostupných podkladů

Projekt modelu historické přezky je jedním z drobných, nicméně krásných projektů.

Cílem bylo připravit data modelu pro přípravu formy na odlitek. Litím vznikl polotovar, který pak byl ručně upravován a zdoben do finální podoby.

Na přání zákazníka vznikly dvě verze přezky.