Cargo Drone

Vizualizace projektu bezpilotního letounu společnosti Orličan s.r.o.

Projekt „Cargo drone“ je jedním z větších projektů uskutečněných v roce 2022. Cílem bylo vytvořit vizualizace chystaného stroje, který vyvíjí společnost Orličan s.r.o..

Prvním krokem byla příprava modelu, převedení dat z CAD aplikace, oprava a domodelování detailů. Následně bylo třeba definovat materiály jednotlivých částí a vytvoření „lakování“ povrchových panelů.

Připravené modely letounu byly zakomponovány do jednotlivých scén a bylo možno začít s generováním obrázků (renderováním). Následně byly výsledné obrázky upraveny v grafickém editoru.

Celkem vzniklo několik desítek obrázků v různém barevném provedení stroje.

Bližší info o chystaném stroji naleznete na stránkách výrobce: https://www.orlican.org/cs/cargodrone/